Home / Blog Thú Cưng / Hướng Dẫn Cách Làm Giấy VKA Khai Sinh Cho Chó Chuẩn Quy Trình

Hướng Dẫn Cách Làm Giấy VKA Khai Sinh Cho Chó Chuẩn Quy Trình

5 (100%) 1 vote

Thủ tục và điều kiện cấp / làm giấy VKA cho chó đúng quy trình (Cập nhật năm 2017) của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam. Và hướng dẫn thủ tục đăng ký xác nhận và cấp mới khai sinh cho các cá thể chó giống như sau:

Các định nghĩa về giấy VKA cho chó

 1. Các giống chó được công nhận: là một (01) trong số các giống chó đã được Liên đoàn chó giống quốc tế (FCI) hoặc Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) công nhận.
 2. Sổ phả hệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (gọi tắt là Sổ phả hệ của VKA): là tài liệu dùng để theo dõi các cá thể chó thuần chủng của VKA.
 3. Cá thể chó thuần chủng: là các cá thể chó thuộc một trong các giống chó được công nhận, đã được cấp khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của VKA, hoặc có giấy khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI.
 4. Giấy khai sinh: là giấy chứng nhận về nguồn gốc của con chó, trong đó có nêu rõ nguồn gốc các thế hệ trước của con chó đó. Giấy khai sinh có thể do VKA, hoặc các đơn vị trực thuộc và được uỷ quyền của VKA cấp (đối với chó sinh tại Việt Nam) hoặc một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI cấp (đối với chó thuần chủng nhập khẩu vào Việt Nam).
 5. Chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu: là người nắm quyền sở hữu hoặc quyền đồng sở hữu các cá thể chó. Quyền sở hữu được xác định dựa theo các hợp đồng mua bán, tuân thủ luật dân sự, luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam hoặc các thông lệ về thương mại quốc tế.
 6. Chủ nuôi nhân giống chó: là người trực tiếp nuôi dưỡng cá thể chó cái và các cá thể chó con tại ngày cấp khai sinh cho các con chó con.

Xác nhận khai sinh chó thuần chủng nhập khẩu vào Việt Nam

Tất cả các cá thể chó thuần chủng theo định nghĩa tại mục 1 có quyền yêu cầu VKA xác nhận giấy khai sinh. VKA sẽ tiến hành việc xác nhận theo thủ tục sau khi thoả mãn các điều kiện yêu cầu.

Các chủ sở hữu chó có trách nhiệm kê khai trung thực và đầy đủ các thông tin được VKA yêu cầu (theo mẫu đính kèm) về các cá thể chó cần xác nhận khai sinh.

VKA sẽ tiến hành đánh giá ngoại quan đối với các cá thể chó thuần chủng cần xác nhận khai sinh để đảm bảo có đủ các yêu cầu tối thiểu cho việc xác nhận khai sinh hay không. Nếu trong quá trình đánh giá và phát hiện các cá thể chó có những lỗi nặng hoặc lỗi cần phải loại bỏ, VKA sẽ ghi rõ những đánh giá này trên xác nhận khai sinh cho các cá thể chó đó, hoặc từ chối xác nhận khai sinh cho các cá thể chó này.

Việc xác nhận khai sinh cho các cá thể chó thuần chủng sẽ có thể được VKA tiến hành trước hoặc sau khi thẩm tra các thông tin liên quan đã được chủ sở hữu chó kê khai. Trong trường hợp phát hiện có gian lận hoặc sai sót trong quá trình kê khai thông tin của chủ chó, VKA bảo lưu toàn bộ quyền thu hồi hoặc phủ nhận các khai sinh đã được xác nhận mà không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chủ chó.

Cấp giấy VKA cho chó thuần chủng sinh sản tại Việt Nam

Chó bố mẹ là chó thuần chủng

Trường hợp chó bố mẹ là các cá thể chó thuần chủng, được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận, các cá thể chó con sẽ mặc nhiên được công nhận là chó thuần chủng và được cấp khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

VKA chỉ cấp khai sinh cho các cá thể chó con thoả mãn yêu cầu trên và chủ nuôi chó có các xác nhận về việc phối giống theo quy định về nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận. Đồng thời, đàn chó con phải được sinh ra sau ngày VKA xác nhận khai sinh của chó mẹ.

Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

IFrame

Chó bố mẹ là chó không thuần chủng thuộc một giống chó đã được công nhận

Đối với trường hợp chó bố mẹ thuộc một giống chó đã được công nhận nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận là chó thuần chủng. Chó con sẽ được cấp giấy khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Các cá thể chó bố mẹ đã tham gia các cuộc thi do VKA tổ chức và được giám khảo đánh giá là “rất tốt” trong 3 cuộc thi khác nhau trong vòng 2 năm liên tục. Các chứng nhận đánh giá của chó bố mẹ là bằng chứng bắt buộc phải có khi chủ chó đề nghị cấp khai sinh cho đàn chó con.
 • Chó bố mẹ và chó con phải được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận.
 • Chó con không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Chó con không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

Các hồ sơ cần thiết để xin làm giấy VKA cho chó

Bản thông tin về việc phối giống (theo mẫu) – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày phối giống lần cuối, kèm theo bản sao (không cần công chứng) giấy khai sinh của chó mẹ và chó bố hoặc bản sao các chứng nhận các thành tích / mức độ đánh giá của chó bố mẹ trong các cuộc thi.

Bản thông tin về đàn chó con (theo mẫu) – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Đơn xin cấp khai sinh cho chó con (theo mẫu) – gửi trong vòng 30 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Việc chấp thuận các trường hợp gửi chậm hơn thời hạn quy định này sẽ do phụ trách các chi hội, hoặc chủ nhiệm các CLB thành viên của VKA, hoặc Tổng thư ký VKA quyết định.

Các mức phí áp dụng nhận làm giấy VKA cho chó

Các loại phí liên quan đến xác nhận và cấp mới khai sinh cho chó là một phần trong các nguồn thu của VKA, dùng để trang trải các chi phí hoạt động và tổ chức các sự kiện của VKA.

Trong trường hợp có thay đổi về mức phí, mức phí mới sẽ được công bố trước khi áp dụng là 30 ngày và không có hiệu lực hồi tố đối với những hồ sơ đã đệ trình lên VKA trước ngày áp dụng mức phí mới.

Mức phí này được quy định áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2009 như sau:

 • Phí xác nhận khai sinh: Các giống chó nước ngoài (400.000 VNĐ). Các giống chó bản địa của Việt Nam (Không áp dụng).
 • Phí cấp mới khai sinh cho chó con: Các giống chó nước ngoài (200.000 VNĐ). . Các giống chó bản địa của Việt Nam (200.000 VNĐ).

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 09 năm 2009. Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc còn vướng mắc, xin vui lòng phản ánh về Ban Thường vụ Hiệp Hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) để làm rõ và bổ sung, sửa đổi (nếu cần).

About admin

Check Also

Chó Có Thay Răng Không, 5 Điều Mà 90% Người Yêu Chó Không Biết

Mục LụcCác định nghĩa về giấy VKA cho chóXác nhận khai sinh chó thuần chủng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *